Seoul Semiconductor

Công ty
Tuyển dụng
Liên hệ
Recruit Recruit

VN

Chỉ đường
Tìm đường tới Seoul Semiconductor Vina

Tên công ty

Seoul Semiconductor Vina

Địa chỉ công ty

Khu công nghiệp Đồng Văn I, Phường Bạch Thượng, Thị Xã Duy Tiên, Hà Nam.

Thông tin liên lạc

0226 3585 777
Click here for product related inquiries

contact us icon